Pedoman Penulisan Blangko Ijazah SD, SMP, SMA - Penulisan Ijazah harus sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud. Didalam penulisan Blanko Ijazah untuk SD,SMP,SMA tidak boleh terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam penggunaan format penulisan Ijazah tersebut.

Pedoman Penulisan Blangko Ijazah SD, SMP, SMA Tahun 2016

Pada Dasarnya Terdapat beberapa perubahan dalam pedoman penulisan Ijazah pada setiap tahunnya, sehingga dalam mengisi ijazah harus memperhatikan pedoman dan ketentuan penulisan Ijazah yang berlaku. Berikut ini merupakan Perka Ijazah tahun 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemdikbud ) sebagai pedoman yang digunakan dalam Penulisan Ijazah Sekolah tahun 2016.

Poin penting dalam Perka Ijazah ini meliputi bentuk, spesifikasi, dan pencetakan Ijazah pada satuan pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2015/2016.

Posting Komentar

 
Top